gaz zapach parafiny

Indeks
Enigma
 

2.
Na2SO3+2H2SO4-->2NaHSO4+SO2+H2O
Do roztworu soli siarczanowej IV dodajesz mocniejszego kwasu.

3.
W I powstanie gaz o zapachu zgniłych jaj a w II bedzie wyczuwalny amoniak.

4.
NaOH trzeba wziąć.
Jeśli dodasz go do stearyny powstanie mydło (stearynian sodu) a z parafiną nie zajdzie reakcja.

No i co do tego pierwszego.
Witam !!

Mam zamiar kupić wanne z hydromasażem i dezynfekcją ozonową. Czy ktos może mi wytłumaczyc jak działa taka dezynfekcja ?? Czy mozna siedzieć w wannie z wodą podczas gdy puszczony jest ozonator ?? o ile potrafie to zrozumieć jeżeli chodzi o wanne to na czym polega taka dezynfekcja w kabinie prysznicowej? kabina jest wypełniana ozonowanym powietrzem i to zabija to całe paskudztwo ?? Czy jakieś stężenie ozonu jest szkodliwe dla człowieka ?


Osobiście nie słyszałem o rozwiązaniach w wannach z hydromasażem z dezynfekcją ozonową rozumianą jako funkcję do czyszczenia (dezynfekowania) wanny.

Ozon jako gaz trujący ma właściwości bakteriobójcze przez co może być wykorzystywany do uzdatniania wody (np. w basenach dla niemowląt) jednak, aby był skuteczny w tej roli jego stężenie musi być kilkudziesięcio procentowe (różne źródła podają: powyżej 20%).

Takie stężenie ozonu jest zabójcze dla człowieka dlatego wykorzystanie ozonu jako środka uzdatniającego wodę jest możliwe w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Ozon w wannie z hydromasażem ma inną rolę do spełnienia przy stężeniu na poziomie kilku procent (2-4%):
- działa orzeźwiająco swoim zapachem
- realizuje pełniejsze dotlenienie tlenem atomowym powstającym podczas rozpadu cząstek ozonu (najistotniejsze!)
- poprawia higienę ciała i wody (działanie bakteriobójcze)

Dezynfekcję (czyszczenie) przeprowadza się środkami dezynfekcyjnymi usuwającymi osady z instalacji wanny i zabijającymi florę bakteryjną.

Szczególnie istotną rzeczą w tej materii jest dotarcie środka dezynfekcyjnego wraz z wodą do wszystkich części instalacji czyli pełny obieg wody w wannie mogący usunąś powstałe osady (patrz: układ powietrzny nie jest przepłukiwany obiegiem wody)

Aha i jeszcze pytanie z innej beczki. mam zalecane kąpiele z uzyciem środków natłuszczajacych ( olejki, parafina itp) Jak to się ma do kapieli w wannie z hydromasażem. Czy tłuszcze z tych olejków mogą zaszkodzić instalacji i pompie takiej wanny ?? I czy może to spowodowac szybsze zagnieżdżenei się w rurkach drobnoustrojów ??

rentgen1980

Szczególnie uciążliwe są tłuste osady, które przywierają do orurowania i innych elementów instalacji wanny. Dlatego niezwykle istotną rzeczą jest wspomniany wyżej pełny obieg wody w instalacji mogący przeciwdziałać ich nagromadzaniu oraz gładkość wewnętrzna orurowania.

Mając wannę o odpowiedniej budowie możemy korzystać w niej z olejków do kpieli i dokonując skutecznej (nieco częstszej) dezynfekcji zachować odpowiedni poziom jej higieny.Siarkowodór


Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanuSiarkowodór (H2S) - związek chemiczny; w warunkach normalnych jest to bezbarwny gaz o zapachu zgniłych jaj, trujący (stężenie 1 mg siarkowodoru w 1 dm3 powietrza jest śmiertelne).

temperatura topnienia -85,53 °C
temperatura wrzenia -60,34 °C
Dość dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego wodny roztwór zwany jest wodą siarkowodorową, która jest bardzo słabym kwasem beztlenowym. (kPa1 = 6.99. kPa2 = 13) Siarkowodór spala się w powietrzu do tlenku siarki IV (SO2) lub wolnej siarki (w niskiej temperaturze i przy niedostatecznym dopływie tlenu).

Otrzymuje się go przez:

syntezę bezpośrednią z wodoru i zgazowanej siarki
działanie na siarczek żelaza II rozcieńczonym kwasem solnym:
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
W naturze występuje w wyniku gnicia białek zwierzęcych zawierających siarkę, w niektórych wodach mineralnych oraz w gazach wulkanicznych, towarzyszy także złożom ropy naftowej. Brak życia na dnie mórz i oceanów jest spowodowany również dużym stężeniem siarkowodoru, choć w miejsach występowania siarkowodoru występują bakterie, których procesy metaboliczne są oparte na wchłanianiu siarkowodoru zamiast tlenu. Siarkowodór zalega także nad powierzchnią szamba, co było przczyną wielu wypadków śmiertelnych nieświadomych występowania tam tego gazu osób, które próbowały wejść do zbiornika z szambem np. w celach remontu.

Niewielkie ilości siarkowodoru powstają także w żywych komórkach. Jest to jeden z trzech znanych nauce gazów mających aktywność biologiczną (pozostałe dwa to tlenek węgla i tlenek azotu). Spowalnia metabolizm komórkowy, uruchamiając mechanizmy prowadzące do stanów przypominających hibernację.

Siarkowodór jest odczynnikiem charakterystycznym dla II grupy kationów w analizie jakościowej związków nieorganicznych.

Siarkowodór metodą syntezy bezpośredniej można wytworzyć po przez zmieszanie parafiny i siarki w stosunku wagowym 2:1 i ogrzewanie ich w kolbie.


Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanuDawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej. Teorię tę obalił Wahler.
Występowanie węgla w przyrodzie:

a.) położenie węgla w ukł. okresowym
- leży w IV grupie i II okresie
- jest niemetalem
- jest IV, II wartościowy
- tworzy więc 4 ( 2 ) wiązania

b.) właściwości fizyczne
- ciało stale
- czarne
- brak zapachu i smaku
- nie rozpuszcza się w wodzie

c.) właściwości chemiczne
- ulega reakcji spalania
C + 1O2 = CO - tlenek węgla
C + O2 = CO2 - dwutlenek węgla
- tworzy tlenki kwasowe
CO2 + H2O = H2CO3

d.) odmiany węgla występującego w przyrodzie
- węgle kopalne
- grafit
- diament
- sadza
- fulleren /futbolanem/

e.) Właściwości chemiczne i fizyczne
- Diament - przeźroczysty
- 3,5 g/cm2
- b. twardy
- nie przewodzi prądu
- Grafit - stalowoczarne
- 2,25 g/cm2
- b. miękki
- przewodzi prąd

f.) zastosowanie diamentu i grafitu
- diament - wyroby jubilerskie
- noże do cięcia szkła
- proszki ścierne
- końcówki wierteł
- grafit - tygle laboratyjne
- szczotki do silników
- elektrody
- ołówki
- substancje antykorozyjne
Sucha destylacja węgla - polega na ogrzewaniu węgla w bardzo wysokiej temperaturze, bez dostępu węgla. W wyniku termicznego rozkładu węgla otrzymujemy:
a.) produkty gazowe - GAZ ŚWIETLNY LUB KOKSOWNICZY ( skład: H2, CO2, N2, węglowodany )
b.) koks - zanieczyszczony siarką i substancjami nie mineralnymi

Zastosowanie produktów suchej destylacji
a.) koks - huta
- benzyna, oleje syntetyczne

b.) produkty ciekłe - lekki
- materiały wybuchowe
- chłodnictwo

c.) produkty gazowe - nawozy sztuczne
- benzyna
- parafina
- wyroby gumowe

Ropa naftowa powstała ze szczątków organizmów żywych
a.) właściwości fizyczne ropy naftowej
- ciecz
- oleista
- gęsta
- nieprzyjemny zapach
- posiada smak
- nierozpuszczalna w wodzie

b.) w wyniku destylacji ropy naftowej otrzymujemy bezbarwny i palną ciecz - naftę.Odpady przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i pirolizy węgla

ROPA NAFTOWA, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejów smarowych, parafiny.
Ropa naftowa jest ciemnobrunatną cieczą o gęstości 0,79 - 0,96 g/ml i o swoistym zapachu. Barwa jej bywa również jasna i słabo opalizująca, nie rozpuszcza się w wodzie.
Ropa naftowa występuje w Polsce na Podkarpaciu w okolicach Krosna i Jasła. Pewne zasoby zalegają również w szelfie morza Bałtyckiego.
Zasoby ropy naftowej w Polsce są niewielkie. Przerabiana w Polsce ropa naftowa prawie w całości pochodzi z Importu (głównie z Rosji ). W Polsce istnieją dwie duże i pięć małych rafinerii ropy naftowej, przetwarzających ogółem ok. 15 mln. ton ropy rocznie.
Podczas destylacji frakcyjnej z surowej ropy naftowej otrzymuje się następujące produkty:
1) Eter naftowy, zbierany do temperatury 70 ºC, o gęstości poniżej 0,7 g/ml, składa się głównie z najlżejszych węglowodorów zawierających nie więcej niż sześć atomów węgla w cząsteczce. Zastosowanie: jako benzyna apteczna albo rozpuszczalnik do ekstrakcji.

2) Benzyna lekka, zbierana od 60 do 100 ºC i o gęstości 0,7 - 0,75 g/ml, stosowana głównie jako benzyna lotnicza.

3) Benzyna ciężka, wrząca w granicach 100 - 150 ºC o gęstości 0,75 g/ml, używana jako benzyna samochodowa. Stosuje się ją głównie jako paliwo do silników, jako środek piorący i odtłuszczający, jako rozpuszczalnik tłuszczów farb i lakierów.
4) Ligroina, zwana inaczej benzyną lakową, wrze w granicach 100 - 180 ºC. Bezbarwna lub lekko żółta ciecz. Stosowana jako paliwo i rozpuszczalnik.
5) Nafta jest produktem destylacji ropy odbieranym w granicach temperatur wrzenia 215 - 325 ºC. Oczyszczona nafta powinna być trudno zapalna, a więc nie może zawierać lotnych składników, charakterystycznych dla benzyny. Temperatura zapłonu nafty, zgodnie z przepisami, wynosi 39 ºC.
6) Oleje naftowe. Pozostałość po destylacji ropy naftowej pod zwykłym ciśnieniem, wrzącą powyżej 325 ºC, poddaje się następnie destylacji próżniowej (pod zmniejszonym ciśnieniem), otrzymując rozmaite produkty przemysłowe, a przede wszystkim różne oleje naftowe.
Należą do nich:
• oleje smarowe - stosowane jako smary
• oleje silnikowe - używane do silników Diesla
• oleje gazowe - przerabiane za pomocą pirolizy
na mieszaninę gazów, używaną do oświetlania
• oleje parafinowe - z których przez wymrażanie
wykrystalizowuje się parafinę służącą do wyrobu świec.
7) Parafina stała topi się w temperaturze 15 - 60 ºC. Jest prawie bezbarwnym przezroczystym lub półprzezroczystym ciałem krystalicznym. Parafina służy do wyrobu świec oraz jako materiał izolacyjny w elektrotechnice.
Wazelina jest również produktem destylacji niektórych gatunków ropy naftowej i stanowi pozostałość po oddestylowaniu lżejszych składników. Wazelina surowa jest żółtoczerwoną lub ciemnozieloną półstała masą, używaną jako smar. Przez rafinację chemiczną za pomocą stężonego kwasu siarkowego, który następnie usuwa się za pomocą wody, otrzymuje się bezbarwną wazelinę farmaceutyczną, służącą do wyrobu maści.
9) Mazut czyli pozostałość jest surowcem do produkcji smaru, parafiny i asfaltu oraz surowcem w procesach krakowania stosowanych do otrzymywania benzyny.
10) Smoła ropna (inaczej asfalt naftowy) jest ostatecznąpozostałością po przeróbce ropy naftowej, stosuje się ją np. do pokrywania nawierzchni dróg.
11) Benzyna jest substancją ciekłą, bardzo lotną i łatwopalną o charakterystycznym zapachu. Pary benzyny z powietrzem tworzą mieszanki wybuchowe. Nierozpuszczalna w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczalna w bezwodnym alkoholu - eterze, chloroformie, itp. Stosuje się ją głównie jako paliwo do silników, jako środek piorący i odtłuszczający, jako rozpuszczalnik tłuszczów farb i lakierów.
Odpady z przeróbki ropy naftowej
- wycieki ropy naftowej;
- odpady z separatorów i czyszczenia zbiorników
- zużyte emulsje maszynowe
- uwodnione odpady z regeneracji olejów;
- ziemia zanieczyszczona ropopochodnymi substancjami
- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;
- osady z konserwacji urządzeń;
- osady z dna zbiorników;
- zużyte naturalne materiały filtracyjne, 
 
Pokrewne
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates